Cyberguitar

Temaet er Rock i Kunsten på Hillerød Kunstdage – og Lis Engel spurgte straks om man kunne få lov til at fortolke det også i et abstrakt-allegorisk sprog – jeg fik at vide at jeg bare kunne sende ind, så ville jeg få besked. Det er antaget. 

Mine tanker om det er, at Rock står for en særlig bevidsthedstilstand hvor du via rytmer og harmonier bearbejder krop og bevidsthed sådan at bevidstheden udvider sig. Det kan som bekendt ske på mange måder: traditionelle er alkohol og stoffer, men andre metoder er rockmusikken, trancemusik, trommer, danse i lang tid mm.Jeg har med vilje kun brugt to hovedfarver guld og orange som for mig i denne kontekst symboliserer – fysisk energi og passion og guld som det der kan udtrykke rigdom, overflod, grænseløshed- at sprænge rammerne for forhåndsforestillinger om hvordan noget er eller skal være -

 Værket bliver udstillet på Hillerød Kunstdage i Cafeen. 

Tags: 
Kategori: