Dansk kulturarv forvaltes for ringe

De statsanerkendte museers vigtigste opgave er at sikre den danske kulturarv, og hertil får de hvert år  et trecifret millionbeløb af staten – men de gør det bare ikke godt nok. Det konkluderer statsrevisorerne i en rapport.

Samtidig får Kulturministeriet og Kulturstyrelsen, der skal føre tilsyn med museerne, også en udtalt kritik for ikke være grundige nok i deres tilsyn.

Ifølge rapporten er det kun cirka halvdelen af museerne, der har en nedskrevet politik om indsamling af museumsgenstande.

Derudover konkluderer rapporten, at ”Hovedparten af museerne har ikke det nødvendige overblik over samlingerne og dermed grundlag for at prioritere bevaringsindsatsen. Store dele af samlingerne er fortsat truet af dårlige magasinforhold, som kan nedbryde dele af kulturarven”.

Det er ikke første gang, at både museerne og staten er blevet kritiseret for ikke at udføre sine opgaver ordentligt. Allerede i 2007 slog rigsrevisorerne alarm over, at den danske kulturarv var truet.

Hos Organisationen for Danske Museer, der har 167 danske museer som medlemmer, er man enig i, at det er et alvorligt problem.

- For os kommer det ikke som en stor overraskelse. Det mest overraskende er, at problemet er så omfattende, siger formand Christine Buhl Andersen.

Hun fortæller, at der er flere årsager til problemet. For det første er mange museer bag ud med registreringer, og der er heller ikke ordentlige opbevaringsforhold for kulturarven.

Hun mener, at der skal være klarere retningslinjer og et bedre samarbejde mellem museer og Kulturstyrelsen, og så mener hun, at museumsledelsen skal efteruddannes.

Det er jo museernes primære hovedopgave at sikre kulturarven. Hvorfor er de så ikke bedre til det?

- Man skal huske på, at der er stor spredning på museerne, og mange museer gør et fornemt stykke arbejde og lever op til kravene. Men det er rigtigt, at der er et stort problem og efterslæb. Derfor er det vigtigt, at vi skruer på alle knapper blandt ledelserne og i staten og kommunerne, og at vi finder ressourcer gennem fonde, så forholdene bliver bedre, siger Christine Buhl Andersen, der ikke tør give et bud på, hvornår problemet er løst.

Kulturministeriet, der i sidste ende sidder med ansvaret for, at de statsanerkendte museer overholder loven, tør heller ikke give et bud på, hvornår museerne gør, som de skal.

Steen Kyed, der er afdelingschef i Kulturministeriet, fortæller, at Kulturstyrelsen i forvejen har intensiveret tilsynet, og at der allerede er sket forbedringer. Derfor mener han grundlæggende godt, at man kan have tiltro til, at kulturarven bliver bevaret på forsvarlig vis.

- Vi har nu besluttet at lave en handlingsplan med Kulturstyrelsen for, hvordan deres tilsyn fremadrettet skal være, og så følger vi op på, om tilsynet er tilstrækkeligt, siger Steen Kyed og kalder det et væsentligt skridt frem.

Der findes omkring 100 statsanerkendte museer i Danmark.

Kilde: dr.dk, Folketinget.

 

Kategori: