Den jødiske kunsthandler og det nazistiske kunst-tyveri

Det overraskede i begyndelsen af november med rette den internationale kunstverden, at der var blevet gjort et stort fund af nazistjålet kunst i lejligheden hos en Cornelius Gurlitt. Hele 1406 værker er der tale om, 121 indrammede og 1.285 uindrammede. Blandt dem var oliemalerier, tegninger, litografier og billeder lavet i vandfarver. Blandt kunstnerne var Chagall, Pablo Picasso, Albrecht Duerer, Renoir, Henrik Toulouse Lautrec, Henri Matisse og Max Liebermann. Retfærdigvis skal det siges, at det ikke er alle værkerne, der menes at være stjålet. At det i dete hele taget blev opdaget skyldes, at Cornelius Gurlitt for et par år siden vakte toldpolitiets opmærksomhed fordi han rejste rundt med et mistænkeligt stort beløb i kontanter på sig.

Men lad os starte fra begyndelsen. Forhistorien starter med en jødisk kunsthandler, Alfred Flechtheim - en af Tysklands førende kunsthandlere i begyndelsen af 1900-tallet.

Når gæster besøgte hans gallerier i byer som Düsseldorf, Berlin og Wien, kunne de betragte malerkunst af alle de store franske impressionister, af Picasso, van Gogh, Henri Matisse og af de senere verdensberømte tyske kunstnere med Franz Marc, Max Beckmann og Paul Klee i spidsen.  Flechtheim var på forkant med, hvad der rørte sig.

Degenereret

Nazismen ændrede dog det kulturelle klima i Tyskland hurtigt og markant. Og det ændrede Alfred Flechtheims liv, da han jo var jøde og samtidig promoverede ’utysk’ kunst. Den kampagne blev anført af Adolf Hitler, selvom den nazistiske holdning til moderne kunst ikke var entydig. I de tidlige 30´ere var der faktisk en intern debat i Nazipartiet om spørgsmålet. En fløj anført af Alfreds Rosenberg, der var partiets ideolog i racespørgsmål erklærede al modernisme for degeneret, mens Unionen af nationalsocialistiske studenter i Berlin argumenterede, at ekspresissionismen jo havde nordiske rødder og derfor var en del af den nazistiske revolution. Hitler endte på den anti-modernistiske side og som resultat heraf blev mere end 15.000 værker konfiskeret fra tyske museer – heraf en del værker af Van Gogh, Matisse, Picasso og Chagall.

Ironisk nok fandt der i 1937 en meget succesfuld udstilling sted med såkaldt degeneret kunst( Entartete Kunst) med henblik på at mistænkeliggøre og nedgøre moderne kunst – alene i München blev udstillingen besøgt af over 2,5 mio. mennesker.

Arisk galleri

Da  Hitler i 1933 tog magten i Tyskland, var Flechtheims tid  ihvetfald forbi. Kunstnerne i hans galleri blev lagt for had som afartede  eller degenererede og en af Flechtheims betroede medarbejdere, der havde gjort karriere i nazipartiet, overtog hans galleri i museumsbyen Düsseldorf og fik det "arificeret".

Flechtheim flygtede som 53-årig i maj 1933 til Schweiz og senere til London.  Hans livsværk blev ødelagt, hans samlinger solgt eller plyndret. Selv døde han under et hospitalsophold i London i 1937. I november 1941 tog hans enke, Betty Flechtheim, sit eget liv i hjemmet i Berlin, dagen før hun skulle deporteres til en udryddelseslejr.

På den tid, da Flechtheim flygtede til London, lå hans gallerier inde med omkring 1.000 malerier af den tyske ekspressionist Max Beckmann. Men efter hans flugt tog Gestapo, hvad der var tilbage af familiens værdier. Små 80 år senere, i december 2011, udbød auktionshuset Lempertz på den fine adresse Neumarkt 3 i Köln en pastel, ”Løvetæmmeren”, af samme Beckmann.

Det kunne Markus Stötzel, advokat i Marburg, ikke undgå at bemærke. Hans klienter var  to efterkommere af Alfred og Betty Flechtheim og havde i årevis arbejdet på at få familiens stjålne værdier tilbage. Stötzel henvendte sig derfor til Lempertz for at få at vide, hvem der havde sat ”Løvetæmmeren” til salg.

Auktionshuset kunne fortælle, at oplysningerne på bagsiden af pastellen viste, at den i 1931 havde tilhørt Galerie Alfred Flechtheim. Siden 1934 havde den tilhørt dr. Hildebrand Gurlitt, herefter enken efter ham, Helene, og nu var den  ”i familiebesiddelse i Sydtyskland”.

-  Vi kunne ikke komme i forbindelse med den anonyme privatejer. Men Lempertz kontaktede på vores vegne ejeren. To dage før auktionen 2. december 2011 fik vi oplyst, at ejeren var Hildebrand Gurlitts søn. Manden ville ikke under nogen omstændigheder tale med os. Han havde, så vidt vi forstod, heller ingen papirer eller bilag, der kunne dokumentere ejerskabet, fortæller Markus Stötzel til pressen.

 -  Sønnen erklærede sig parat til at anerkende, at vi havde »et moralsk krav« på maleriet. Han ville indgå en fair deal med os om en passende fordeling af den sum, som pastellen måtte indbringe. På det tidspunkt havde vi naturligvis slet ingen forestilling om, hvor stor en kunstsamling sønnen havde liggende, fortæller Stötzel.

Under observation

Gurlitts søn var dog kendt a politiet i München i forvejen. Den 22. september 2010 havde toldpolitiet antruffet den næsten 80-årige mand i hurtigtoget fra Zürich i Schweiz til München i Tyskland med 9.000 euro (ca. 65.000 kr.) i rede penge. Det var 1.000 euro under det tilladte beløb, men manden, der havde en adresse i München, kom under observation.

Resultatet blev det største fund nogensinde af kunst opkøbt i Hitler-tiden. Familien Gurlitt havde skjult mere end 1.400 værker af verdenskunstnere, senest i lejligheden i München-kvarteret Schwabing. Værdien anslås nu til en sum på flere milliarder kr.

Præcis hvilke kunstgenstande lejligheden rummede, har de tyske myndigheder valgt at holde hemmeligt indtil videre. I sidste uge blev sagen afsløret i det tyske magasin Focus, og nogle af malerititlerne blev offentlig kendt, men nu vokser presset på de tyske myndigheder for, at de lægger alle oplysninger om kunstsamlingen frem.

Den 80-årige mand er søn af kunsthandleren Hildebrand Gurlitt, der af nazisterne blev udpeget til både at finde værdifuld kunst til ”Førermuseet” i den østrigske by Linz og at sælge kunst, der var konfiskeret fra museer og jødiske familier for at rejse penge til Det Tredje Rige. Blandt andet skulle han sælge en større samling fransk kunst, som den tyske værnemagt stjal eller afpressede fra jødiske ejere efter besættelsen af Frankrig i 1940.

Netop nu arbejder de tyske myndigheder på at kortlægge kunstværkernes ejerskabshistorie. En vanskelig opgave, fordi malerierne, tegningerne og skitserne skiftede hænder i Europas mørkeste år. Og fordi familien Gurlitt tilsyneladende valgte at lægge et tæt røgslør over sagen efter krigen.

Da politiet fik en bestyrket mistanke om, at Hildebrand Gurlitts søn skjulte kunst i lejligheden i München, ransagede de den. Det skete i marts 2012, hvor toldvæsnet i en mængde ufatteligt rod fandt den velordnede samling af maler- og tegnekunst, udført af gamle og nye mestre. Værkerne var omhyggeligt arrangeret i mapper og reoler.

Hildebrand Gurlitt

Hildebrand Gurlitt var en tilhænger af moderne kunst, og det kostede ham i 1930 stillingen som direktør for kunstmuseet i Zwickau i Sachsen. I 1933, da Hitler kom til magten, mistede han endnu en stilling ved Kunstforeningen i Hamburg. Denne gang var begrundelsen, at Gurlitts bedstemor var jødisk. Ikke desto mindre fortsatte Hildebrand Gurlitt med privat at samle moderne kunst. Hans viden og internationale forbindelser gjorde ham selvskreven som en af personer, der fra 1939 blev sat til at sælge titusinder af  "degenererede" kunstværker for Nazityskland.

Men festen var forbi med Tusindårsrigets undergang i 1945, og den internationalt sammensatte gruppe Monument Men, der havde påtaget sig opgaven at forsøge at redde kulturarven, gik i gang med at opspore og beslaglægge alt, hvad man mistænkte nazisterne for at have frarøvet deres ejermænd.

Gurlitt var en af Hitlertysklands godsforvaltere, og amerikanerne beslaglagde i 1945 den kunstsamling, han havde bragt i sikkerhed på et slot i Bayern. Gurlitt krævede snart sine i alt 154 kunstværker retur og vedlagde i korrespondancen en komplet inventarliste samt en række vidnesbyrd om, at han ikke have været nazist, men tværtimod havde lagt afstand til Hitler. Amerikanerne endte med at give ham hans samling tilbage i 1950 og 1951. Og Gurlitt blev senere en anset person i USA og Tyskland.

Men et Matisse-maleri, som nu er identificeret i Gurlitts samling, tilhører med stor sikkerhed boet efter den store franske kunstsamler Paul Rosenberg. Max Beckmann-pastellen kan desuden have tilhørt kunstsamleren Alfred Flechtheim. Og fundet i München omfatter 1.401 kunstværker, mens amerikanerne i 1945 kun beslaglagde 154 kunstværker og andre genstande.

Dertil kommer, at Gurlitt umiddelbart efter krigen fortalte de tyske myndigheder, at hans samling var brændt under de allieredes bombardement af Dresden i 1945. I 1960’erne gentog hans enke, Helene Gurlitt, denne forklaring. En forklaring, der med det aktuelle fund i München må anses for usand.

- Vi må antage, at Hildebrand Gurlitt har ejet mere, og at amerikanerne ingen anelse havde om det. Det mest sandsynlige er, at han har fordelt sin samling på flere skjulesteder. Dertil kommer, at han har løjet. Han vidste, at man ville kunne beskylde ham for at have værker, der var beslaglagt hos jødiske samlere eller på museer. Han frygtede med rette ikke blot kritik, men også, at han måtte tilbagelevere sin samlin, siger Markus Stötzel, den tyske advokat, der repræsenterer Flechtheim-arvingerne.

Flere erstatningssager

Siden slutningen af 1990'erne har antallet af erstatningssager om kunst, der blev frarøvet jøderne under nazismen, været stærkt stigende. Kravene er oftest blevet formuleret af børn, børnebørn eller oldebørn af jøder, der blev ofre for holocaust og frarøvet deres ejendele.

I en lang række sager har arvingerne vundet med hjælp fra amerikanske  topadvokater med speciale i nazistiske kunsttyverier, og fra at være et tysk problem er det blevet et internationalt moralsk anliggende, der har involveret museer i lande som Tyskland, Holland, Østrig, Schweiz og Frankrig.

I den konkrete sag om Gurlitt-familiens samling er det store spørgsmål nu: Hvem er de retmæssige ejere af de godt 1.400 kunstværker, som de tyske myndigheder har fundet i München?  Det spørgsmål optager især Tyskland, ikke mindst fordi retstilstanden omkring tilbagelevering af værdier, som nazisterne frarøvede deres fjender, er meget uklar. 

Der eksisterer en international aftale fra 1998, Washington-aftalen. Den siger, at museer skal give kunst tilbage, hvis det kan bevises, at dele af deres udstillinger stammer fra nazisternes plyndringer. Men den aftale gælder ikke private samlere, der kan have købt stjålet kunst i god tro. Retstilstanden er således meget kompliceret. Der er gået 70-80 år, siden beslaglæggelserne fandt sted, og det er svært at gøre krav på kunstværkerne nu. Kravene kan være forældede og under alle omstændigheder ekstremt svære at dokumentere.

Ordforklaring:

Entartet Kunst

”Enartete Kunst” brugte nazisterne som en betegnelse for kunst, de ikke brød sig om. Det gjaldt i stort omfang de ekspressionistiske og avant-gardistiske kunstnere, som i stort omfang var jøder - og forhadte af nazisterne, som ikke mente, at den moderne kunst afspejlede den tyske folkesjæl

Kilder:

The Telegraph, Politiken, The International New York Times, Die Welt

 Forsidebillede:

Maleri af den tyske billedkunstner Franz Marc, der blev fundet i Gurlitt´s lejlighed.

 

Kategori: