J.F. Willumsen - mellem guder og afgrund

Museet for Religiøs Kunst i Lemvig viser i perioden 26. jan. – 18. maj 2014 udstillingen: J.F. Willumsen - Mellem guder og afgrund.

- På udstillingen vil Willumsens bjergmotiver blive præsenteret i en udvidet version af første udstilling, som blev vist på Rønnebæksholm i 2012.Fra studier af Mont Blanc, De Schweiziske Alper og Jotunheimen vil vi møde et ekko af den ”åbenbaringsoplevelse” og en passion, som Willumsen nærede og oplevede i mødet med disse ”giganter”. Med fotografier, maleri, tegning, akvarel ledes vi gennem Willumsens arbejde med disse motiver fra 1890’erne til op gennem 1940’erne, skriver museet selv om udstillingen. Det hedder videre:

- Her vil man kunne opleve at Willumsen har en dynamisk tilgang til sine værker og lader dem ofte spejle sig i eller modsvare hinanden, som i en ”Bjergbestigerske” eller ”Efter stormen”, og han lader også elementer i værkerne vise tilbage til tidligere værker. Værket ”Solopgang over bjerg”, hvor solens kraftige stråler vækker mindelser om bjergbillederne fra de første år af 1900-tallet og om værker uden for bjergmotivet som de to føromtalte versioner af ”Efter stormen”.

Med 50 bjergmotiver bliver bjerget ledemotiv, hvor publikum kan følge en udvikling i Willumsens livsværk, som går fra en symbolisme og vitalisme med tydelig inspiration fra Nietzsche over til en værk- og virkelighedsudspørgende ekspressionistisk stil i de senere år, hvor den moderne subjektsforståelse blev formet, alt imens guddommelige og overnaturlige kræfter stadig trænger sig på. I bjergenes tinder skjuler sig underfundige gestaltninger. Naturen er ikke ren natur som i naturalismen - den er animeret eller i slægtskab med den menneskelige eksistens, hvis udtryk i yderlighed går fra fredfyldte harmonier til andre gange at virke skræmmende dæmonisk, skriver museet.  

Museet for Religiøs Kunst har arbejdet på en yderligere perspektivering af udstillingen og den videnskabelige formidling fra Rønnebæksholm. Resultatet er bl.a. et supplerende indlån, herunder en skitse til hovedværket ”Efter Stormen” samt græske og italienske ikoner fra Willumsens ”gamle samling”. Temaer over Willumsens vedholdende arbejde med og inspirationen fra det mytiske og historiske bjergmotiv og ikonværkernes lyssymbolik afspejles og forskes videre i vægtekster, og direkte med visningen af ikonsamlingen sammenstillet med Willumsens egne værker. Det giver mulighed for at undersøge de religiøse motiver, Willumsen lod sig inspirere af og sammenflettede med egen billedproduktion kompositorisk og i forhold til åndsspørgsmål under Det Moderne Gennembrud og over århundredeskiftet.

- Willumsens eksistentielle afsøgninger nytænkes i en fysisk formidling i interiøret af Willumsens værker, hvor farvede vægge understreger Willumsens evne til at skabe psykisk og fysisk rum og dybde. Samtidigt tydeliggør interiøret overgangen fra Skønvirkens og Symbolismens indrammede og indrammende håndværk og motiver til Willumsens vilde, moderne virkeligheds- og sandhedsudspørgende maleri. Et moderne maleri, hvor Willumsen lader bjergmotiverne ”flyde” ud over billedrammen, så ”afgrunden” bliver det rum og den virkelighed vi står i, skriver museet.

Foto: J.F. Willumsen, Solopgang over bjerg, 1936, J.F. Willumsen Museet Frederikssund,© J.F. Willumsen/billedkunst.dk 2013. Foto: Anders Sune Berg.

Kategori: