«parafrase over E Munch.»

Kunstner: 
Billedformat: 
120x80